משפט מסחרי

//

משפט מסחרי

משרד רון ברנט ושות' מעניק ליווי ומעטפת מלאה למגוון תאגידים (לרבות חברות פרטיות וציבוריות, תאגידים עירוניים וממשלתיים, עמותות, אגודות שיתופיות, שותפויות מסוגים שונים וכיו"ב) וכן לגורמים פרטיים במגוון רחב של עסקאות ובתחומים מגוונים.

במסגרת הטיפול מלווה המשרד את הפעילות הנדרשת החל משלב ההקמה והייסוד: הסכמי מייסדים, הקמת התאגיד הנדרש ומסמכי ההתאגדות הרלוונטיים, הסכמי מכר, זיכיונות, הפצה, שיתוף פעולה, הסכמי קבלנות, מכרזים, הסכמי עבודה, מערכות חוזיות שונות ועוד.

בזכות הניסיון הרב, הידע והחיבור הנרחב של צוות המשרד בתחום העסקי  ולקוחותיו, נוצרות הזדמנויות עסקיות, שותפויות והתפתחויות רבות הן במסגרת העסקאות הספציפיות והן בהתרקמות עסקאות ויוזמות המשך.